Strandkomiteer

Strendene har hver sin komite. Solbergstrand har tre fellesstrender og i tillegg et fellesområde ved «dampskipsbrygga» ved enden av Solbergstrandveien. Hver av de tre strendene har en lokal «strandkomite» som...

Tennisklubben

Solbergstrand Tennisklubb er et andelslag. Det er pr. idag 52 andeler fordelt på 50 medlemmer. Alle som er andelseiere/medlemmer i Solbergstrand Tennisklubb har nøkkel til tennisbanen. Tennisbanen har malt...

Tennisklubben

Solbergstrand Tennisklubb er et andelslag. Det er pr. idag 52 andeler fordelt på 50 medlemmer. Alle som er andelseiere/medlemmer i Solbergstrand Tennisklubb har nøkkel til tennisbanen. Tennisbanen har malt asfaltdekke ...

Bålbrenning

BÅLBRENNING: Det er generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15.april til 15.september i hele Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog og mark uten tillatelse fra brannsjefen. Se www...

Avfallshåndtering

Det er satt opp søppelcontainere på Breihella. Disse er kun til husholdningsavfall. Husgeråd, bygg- og hageavfall skal ikke kastes her, verken i eller utenfor containerne, men på kommunens tømmeplasser. Vårt nærmeste...

Fartsgrense

Respekter fartsgrensen på 25 km/t på veiene våre!
Ta hensyn til alle som ferdes på veien til fots og på sykkel.
Ta vare på veien, bruk møteplassene og unngå tung last i vårløsningen.

Post

Husk å hente posten i fellespostkassen. Det kommer mye post som blir liggende uavhentet, spesielt utenom sommersesongen.