Bålbrenning

BÅLBRENNING:
Det er generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15.april til 15.september i hele Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog og mark uten tillatelse fra brannsjefen. Se www.brannvesenet.com, forebyggende avdeling.

Ikke la engangsgriller ligge igjen på badeplasser og svaberg.