Fartsgrense

Respekter fartsgrensen på 25 km/t på veiene våre!
Ta hensyn til alle som ferdes på veien til fots og på sykkel.
Ta vare på veien, bruk møteplassene og unngå tung last i vårløsningen.