Avfallshåndtering

Det er satt opp søppelcontainere på Breihella. Disse er kun til husholdningsavfall.

Husgeråd, bygg- og hageavfall skal ikke kastes her, verken i eller utenfor containerne, men på kommunens tømmeplasser. Vårt nærmeste tømmested er Bølstad på Ås. Tlf. 64940817/96625609. Gå inn på www.folloren.no for informasjon om åpningstider. Tips: Hvis du har sortert avfallet, er det gratis å kvitte seg med det der.

Da kvistdeponiet på Solbergstrand er permant stengt, henvises det til Bølstad eller Frogn kommunes deponi for hageavfall i Skanseveien på Ottarsrud for kasting av kvist og hageavfall.