Emne: Praktisk informasjon

Bålbrenning

BÅLBRENNING: Det er generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15.april til 15.september i hele Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog og mark uten tillatelse fra brannsjefen. Se www...

Avfallshåndtering

Det er satt opp søppelcontainere på Breihella. Disse er kun til husholdningsavfall. Husgeråd, bygg- og hageavfall skal ikke kastes her, verken i eller utenfor containerne, men på kommunens tømmeplasser. Vårt nærmeste...

Fartsgrense

Respekter fartsgrensen på 25 km/t på veiene våre!
Ta hensyn til alle som ferdes på veien til fots og på sykkel.
Ta vare på veien, bruk møteplassene og unngå tung last i vårløsningen.

Post

Husk å hente posten i fellespostkassen. Det kommer mye post som blir liggende uavhentet, spesielt utenom sommersesongen.