Strandkomiteer

Strendene har hver sin komite.

Solbergstrand har tre fellesstrender og i tillegg et fellesområde ved «dampskipsbrygga» ved enden av Solbergstrandveien. Hver av de tre strendene har en lokal «strandkomite» som har ansvar for dugnadsarbeidene. Disse kan også gi nærmere informasjon om båtplasser osv. som må avtales i samråd med grunneierne av de tre strendene.

Representanter for de tre strandkomiteene er:

«Sagastranda» i Mølleveien – Kristian Klemp Kristoffersen, tlf. 981 36 074
«Sandstranda» i Televeien  – Liv Anne Frøystad, tlf. 934 28 619,  livanne@offseason.no
«Steinstranda» i Gutua – Per K. Olsen, tlf. 90 08 08 90,  perkarsten@gmail.com