Ramme natur- og kulturpark

Ny versjon av plan for opprustning og ivaretakelse av området mellom Solbergelva og Hvitsten.

Historier fra Solbergstrand

Med tillatelse fra Asgjerd Wærnhus gjengir vi en artikkel fra Pensjonist-nytt nr 3 – 2009 som hennes far, Haakon Krogsrud opprinnelig skrev i 1967. Det er interessant lesning fra vårt område.

Emne: Området