Strandkomiteer

Strendene har hver sin komite. Solbergstrand har tre fellesstrender og i tillegg et fellesområde ved «dampskipsbrygga» ved enden av Solbergstrandveien. Hver av de tre strendene har en lokal «strandkomite» som...

Tennisklubben

Solbergstrand Tennisklubb er et andelslag. Det er pr. idag 52 andeler fordelt på 50 medlemmer. Alle som er andelseiere/medlemmer i Solbergstrand Tennisklubb har nøkkel til tennisbanen. Tennisbanen har malt...