Tennisklubben

Solbergstrand Tennisklubb er et andelslag. Det er pr. idag 52 andeler fordelt på 50 medlemmer. Alle som er andelseiere/medlemmer i Solbergstrand Tennisklubb har nøkkel til tennisbanen. Tennisbanen har malt asfaltdekke , rødt med hvite striper. Medlemmene reserverer spilletid ved og sette seg opp på en tavle som henger inne på banen. Nye medlemmer må betale for en andel, prisen er pr. idag 7500,- for en andel. Årsavgiften er 100 kroner. Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte Asle Jørgen Firing (90643451)

Regler for reservasjon av spilletid:

  1. Hver andelshaver har ett merke pr. andel.
  2. Reservasjon skjer ved å henge eget merke på angjeldende dag/time.
  3. Reservasjon kan skje syv dager fremover.
  4. Alle ledige kroker er ledige timer.
  5. Timen må påbegynnes innen 10 min, hvis ikke er banen ledig for andre.
  6. Ved ubenyttede timer skal merke fjernes.
  7. Hvis noen bruker ubenyttet time henges vedkommendes merke på umerket krok nederst til høyre.