Solbergstrand Driftselskap AS (SD)

Solbergstrand Driftselskap AS (SD)

Selskapet ble stiftet av Solbergstrand vel i 2009 og eies 100% av velforeningen.

SDs formål er å eie og drifte vann- og avløpsnettene på Solbergstrand. Foreløpig eier og drifter SD det nordlige fellesnettet som ble bygget av Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA (SNA). SNA, som var et utbyggingsselskap, overdro fellesnettet til SD i 2015 og ble avviklet i 2016.

Det andre fellesnettet på Solbergstrand eies og driftes av Solbergstrand Søndre Vann og Avløp SA (SSVA). SSVA har foreløpig valgt å fortsette å drifte anlegget med den samme organiseringen.

Solbergstrand Driftsselskap har ca 70 medlemmer som har investert fellesnettet og en andel av investeringen til sjøledningsnettet mellom Solbergstrand og det kommunale nettet på Skiphelle ved Drøbak.

SD har en meget lett administrasjon bestående av et styre som er valgt blant medlemmene. Styret har engasjert forretningsfører og en lokal entreprenør som driftsansvarlig.

For tiden er administrasjon og innleide følgende:

Driftsansvarlig:
Asle Jørgen Firing, Firing grave- og vaktmestertjenester

Regnskapsfører:
Asle Jørgen Firing

Styre:
Styreleder: Per Arne Skjæveland peskjave@online.no
Nestleder: Per Olsen perkarsten@gmail.com
Styremedlem: Karl Olav Haram karl.olav.haram@gmail.com

Selskapets forretningsadresse:
Solbergstrand Driftsselskap AS c/o Asle Jørgen Firing
Solbergstrandveien 29, 1449 Drøbak

Driftsrelaterte spørsmål, feil osv. rettes til:
Asle Jørgen Firing
afiring@online.no
tlf.: 906 43 405

Andre spørsmål rettes til styret.