Årsmøteinnkalling Solbergstrand Vel 2018.    Sted: Båthuset Børrebråten    Tid: Lørdag 30.06.2018 kl. 14:00

Årsmøteinnkalling Solbergstrand Vel 2018. Sted: Båthuset Børrebråten Tid: Lørdag 30.06.2018 kl. 14:00