Referat fra årsmøte Solbergstrand Vel 2015

Referat fra årsmøte Solbergstrand Vel 2015

Referat fra årsmøte 2015