Ramme natur- og kulturpark

Ny versjon av plan for opprustning og ivaretakelse av området mellom Solbergelva og Hvitsten.