Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2016

25. juni 2016  kl 14:00 holdt vi årsmøte i båthuset, Børrebråten. Det var 42 medlemmer som stilte på møtet.

Emne: Solbergstrand Vel